Fasciotens®Abdomen
Faskian (lihasjännekalvon) vetäytymisen ennaltaehkäisy

Tasainen faskian vetäytyminen on yleinen ongelma avomahahoidossa. Fasciotens®Abdomen kohdistaa jännitystä vatsan seinämään ja se voi siten estää faskian vetäytymisen, lisätä vatsan sisäistä tilavuutta ja vähentää vatsansisäistä painetta. Fasciotens®Abdomen tukee kriittisesti sairaiden potilaiden tilanteen vakauttamista mahdollistaen avoimen vatsan suoran ja varhaisen sulkemisen.

Lääketieteellinen ongelma
Rajoittamaton faskian vetäytyminen, jonka seurauksena sulku on usein vaikeaa tai mahdotonta. Avomahahoito on usein välttämätön ja viimeinen keino, joka suoritetaan hengenpelastavana toimenpiteenä. Avomahahoito merkitsee kuitenkin myös faskian tasaisen vetäytymisen alkamista, mikä usein tekee vatsan seinämän sulkemisen vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Siksi avoimen vatsan hoito edellyttää kaikkien käytettävissä olevien keinojen käyttöä, jotka edistävät vatsan nopeaa sulkemista.

 Ratkaisu: Fasciotens®Abdomen:

 • Auttaa estämään faskian vetäytymisen
 • Pitää vatsan seinämän jännittyneenä
 • Lisää vatsansisäistä tilavuutta
 • Auttaa alentamaan vatsansisäistä painetta
 • Mahdollistaa suoran, aikaisen sulkemisen
 • Voi vähentää komplikaatioita

Fasciotens®Abdomen saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset, jos sitä käytetään heti vatsaontelon avaamisen jälkeen.

Fasciotens®Abdomen käyttää pystysuoraa vetoa faskiaan ja voi siten estää faskian vetäytymisen, lisätä vatsan sisäistä tilavuutta ja vähentää vatsansisäistä painetta. Nämä kolme vaikutusta nopeuttavat vatsan sulkemista ja lisäävät onnistuneiden sulkujen määriä. Potilas ei kuitenkaan ole ainoa, joka hyötyy fasciotens® Abdomenin käytöstä. Vähemmän tarkistuksia, lyhyemmät sairaalahoitojaksot ja lääkäreiden työajan paras hyödyntäminen mahdollistavat myös säästöjen syntymisen. Fasciotens®Abdomen soveltuu yhdistettäväksi muiden hoitomenetelmien (esim. alipaineimuhoidon kanssa) ja se voidaan myös integroida helposti osaksi teho-osaston hoitokäytänteitä.

 

Fasciotens®Hernia
Intraoperatiivinen Faskian-vetolaite

Aiemmin haastavien tyrien sulkuun vaadittiin aikaa vieviä vatsan seinämän uudelleenrakennus toimenpiteitä.
Fasciotens®Hernia mahdollistaa intraoperatiivisen vatsan seinämän venytyksen noin 30 minuutissa
standardoidun ja kontrolloidun vetolaitteen avulla.

(CE-)-sertifioidun fasciotens®Hernian ansiosta keskimääräinen pituuden lisäys on noin 10 cm, joka
voidaan saavuttaa maksimaalisella kudoksen hyödyntämisellä, mikä mahdollistaa vatsan seinämän eheyden
säilyttämisen ja tyrän sulkemisen suoraan sekä turvallisesti.1)
1) Niebuhr et al, Front. Surg. 2021 (7): 616669; doi: 10.3389/fsurg.2020.616669

Lääketieteteellinen ongelma – Haastavien arpityrien suora sulkeminen on usein vaikeaa.
Laajat rekonstruktiotoimenpiteet voivat heikentää vatsan seinämää. Korkea komplikaatioaste ja
kohonnut kuolleisuusriski pitkän aikavälin seurannassa.

Ratkaisu: fasciotens®Hernia

 • Mahdollistaa haastavien tyrien suoran sulkemisen
 • Vaihtoehto aikaa vieville vatsan seinämän rekonstruktioille
 • Kunnioittaa vatsan seinämän anatomista eheyttä
 • Voi auttaa välttämään muiden toimenpiteiden aiheuttamia spesifejä komplikaatioita

Turvallinen vaihtoehto:

 • CE-sertifioitu lääkinnällinen laite
 • Standardoitu diagonaalinen veto
 • Patentoitu kudosta säilyttävä tekniikka
 • Mitattavissa oleva lisäys faskian pituuteen

fasciotens®Hernia on kehitetty auttamaan vaikeiden tyrien suorassa kirurgisessa sulussa (> 8 cm), ilman aikaa vieviä vatsan seinämän rekonstruktiotoimenpiteitä. Abdominaalin anatomista eheyttä kunnioitetaan sekä ratkaisu voi auttaa välttämään muiden toimenpiteiden aiheuttamia spesifejä komplikaatioita.

fasciotens®Hernia on CE-sertifioitu intraoperatiivinen lääkinnällinen laite, joka tarjoaa noin 30 minuutin faskia-vedon avulla potilaalle ja kirurgille potilasturvallisen ratkaisun, jonka tulokset ovat mitattavissa.

fasciotens®Hernia kiinnitetään kätevästi ja turvallisesti leikkauspöytään fasciotens® Carrierin avulla.