FreeHand avustava robottikameraohjain tähystyskirurgiaan

Videoavusteisissa tähystyskirurgiassa FreeHand-robottikameraohjain pitää kameran optiikkaa tukevasti paikallaan.
Näin saadaan vakaa vapinavapaa kuva, parempi hallinta ja tarkkuus. Kirurgi ohjaa FreeHandiä pään liikkeillä.
Työergonomia paranee, koska kameran ohjauksesta huolehtii leikkaava kirurgi avustajan sijaan.

FreeHand on kustannustehokas, koska järjestelmä on helppokäyttöinen ja sen takia ei tarvitse muuttaa hoitokäytänteitä
tai olemassa olevaa välineistöä.

Vingmed  toimii FreeHand robottiohjaimen edustajana Suomessa .

Lisätietoja

Eerikka Patrakka
Tuotepäällikkö Kirurgia
+ 358 (0)20 730 8454
Eerikka.Patrakka@vingmed.fi

 

https://freehandsurgeon.com/