Missio

Yhteistyössä Pohjoismaisen terveydenhuoltosektorin, ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilökuntamme, sekä toimittajiemme korkealaatuisten ja innovatiivisten ratkaisujen kanssa edesautamme potilaiden parempaa hoitoa ja laadukkaampaa elämää.

Täytämme asiakkaidemme vaatimukset kehittyneiden terveysteknologiaratkaisujen toimittajana.

Tarjoamme tukea, koulutusta, teknistä palvelua sekä vahvan logistiikkaketjun.

Visio

Johtavana terveysteknologisten tuotteiden, palvelujen, teknisen huollon sekä korkealaatuisten, innovatiivisten tuotteiden toimittajana Vingmed edistää parempaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa terveydenhoitoa.

Haluamme olla Pohjoismaisen terveydenhuoltosektorin ensisijainen kumppani terveysteknologisilla ratkaisuilla.

Haluamme olla arvostettuja alallamme ja tunnettuja omalla brändillämme. Kuljemme teknologian ja innovaation eturintamassa.

Haluamme olla haluttu työnantaja ja sitouttaa palvelukseemme alan johtavat osaajat.

 

Liiketoimintakonsepti

Vingmedin liiketoimintakonsepti on olla pohjoismaiden johtava terveysteknologisten ratkaisujen toimittaja. Tarjoamme innovatiivisia, arvopohjaisia ratkaisuja ja palveluja terveydenhuoltosektorille paremman ja kustannustehokkaamman potilashoidon turvaamiseksi. Keskitymme vahvasti asiakaspalveluun, laadunvarmistukseen ja logistiikkaan. Osallistumme pohjoismaisen terveydenhuollon kehittämiseen rakentamalla pysyviä ja toimivia suhteita keskeisten sidosryhmien kanssa, jotta ymmärrämme nykyiset ja tulevat tarpeet. Teemme tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka jo ovat tai voivat olla johtavia omalla toimialallaan.

Henkilökunta on menestyksemme perusta. Sitoudumme ylläpitämään ja kehittämään motivoivaa ja inspiroivaa työyhteisöä. Uskomme, että menestys perustuu ammattitaitoon, sitoutumiseen, koulutukseen, ahkeruuteen ja luovaan ajatteluun tuottaen lisäarvoa asiakkaalle. Toimintatapamme ovat eettiset, kannamme sosiaalista vastuuta ja panostamme ympäristön kestävyyteen.