Laatu

Vingmedin asiakassuhteet rakentuvat luottamukseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Toimintamme jatkuva kehittäminen ja asiakkaidemme luottamuksen ylläpitäminen on tärkeä osa laatukonseptiamme. Laatu ja vastuu ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme ja on koko henkilöstömme yhteinen asia. Johdon tehtävänä on välittää tämä vastuuntunne kaikille organisaatioon.

Vingmedin laatujärjestelmä on ISO 9001:2015 -standardin mukaisesti sertifioitu. Vingmed Oy:n laadunhallintajärjestelmää arvioidaan ja auditoidaan määräajoin, perustuen sisäisten ja ulkoisten laatutarkastusten tuloksiin sekä asiakastyytyväisyysanalyyseihin. Laatujärjestelmän kautta voimme todentaa toimivamme lakien ja asetusten puitteissa sekä reilulla ja tasalaatuisella tavalla kaikkia sidosryhmiämme kohtaan.