Maaliskuu on ”Essential Tremor Awareness Month”

Julkaistu: 1 maaliskuuta, 2023

Maaliskuu on ”Essential Tremor Awareness Month”.

Maaliskuun aikana#Vingmed osallistuu Essential Tremor Awareness Month -tiedotuskampanjaan.
Yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa, Vingmed on mukana lisäämässä tietoisuutta essentiaalisesta vapinasta.

Essentiaalinen vapina on liikehäiriösairaus, joka aiheuttaa muun muassa käsien, äänen tai pään vapinaa. Kun vapina ei aiheudu sairaudesta tai muista fyysisistä tai psyykkisistä syistä, sitä kutsutaan itsenäiseksi eli essentiaaliseksi vapinaksi. Vapina hankaloittaa monia arkisia toimiamme, kuten syömistä, kirjoittamista tai puhelimen käyttöä.

Essentiaalinen vapina on yksi tavallisimmista neurologisista diagnooseista ja toiseksi yleisin liikehäiriösairaus levottomien jalkojen jälkeen. Essentiaalinen vapina sekoitetaan usein Parkinsonin tautiin.Essentiaalisen vapinan arvellaan olevan alidiagnosoitu, sillä kaikki lievää muotoa potevat eivät hakeudu hoitoon. Essentiaalista vapinaa sairastavan tai sitä epäilevän on tärkeää hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Lue lisää aiheesta

Tyksissä aloitettiin aivojen korkeaenergiset ultraäänihoidot
TYKS Liikehäiriöiden hoito
Essentiaalisen vapinan oireet diagnostiikka ja hoito
DUODECIM Terveyskirjasto/Essentiaalinen vapina
Essentiaalinen vapina ry   
Liikehäiriösairauksien liitto

mevapisijat.fi