Toimitamme täyden valikoiman innovatiivisia lääkehuollon automaatio ratkaisuja sekä  AV-laitteistoja sairaala ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Osana katkeamatonta lääkehuoltoprosessia tarjoamamme lääkehuollon automaatioratkaisut muodostavat yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden

Toimintamme rakentuu läheisiin ja pitkäaikaisiin suhteisiin asiakkaiden ja yhteistyökumppanimme kanssa. Suunnittelemme ratkaisut yhdessä asiakkaidemme kanssa alusta asti ja toimitamme kokonaiskonseptin, joka palvelee asiakkaidemme tarpeita myös tulevaisuuden toimintaympäristössä.  Palvelumme kattaa hankintaprojektin kaikki vaiheet konsultoinnista suunnitteluun, käyttöönottoon ja jatkuvaan asiakaspalveluun.

Otathan yhteyttä, kerromme mielellämme lisää

E-health
Juha Alanen
Tuotepäällikkö
+ 358 (0)20 730 8456
juha.alanen@vingmed.fi

Swisslog apteekkien varasto-, pakkaus- ja jakeluautomaatiojärjestelmät

Swisslog Therapick ja Evotec lääkevarastoinnin automaatiojärjestelmät  mahdollistavat potilaskohtaisen annosjakelu varastoautomaation sekä varasto-jakeluautomaation lääkkeiden alkuperäispakkauksille. Therapick on edistynyt, monipuolinen ja mukautettava automaattinen varastointi-, pakkaus- ja jakelujärjestelmä, joka mahdollistaa lääkkeiden kerta-annospakkaamisen lääkkeen alkuperäispakkauksessa, myös potilaskohtaisesti. Evotec on automaattinen ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöitävä varastointijärjestelmä lääkkeiden kokonaispakkauksille.

Stockart älylääkekaapit

Stockart on edistyneellä teknologialla varustettu ratkaisu lääkkeiden käsittelyyn ja jakoon. Stockart-älylääkekaapit toimivat pienvarastoina osastoilla ja/tai lääkehuoneissa ja lisää automaationsa vuoksi potilasturvallisuutta. Älylääkekaapit tehostavat  myös  hoitajien työaikaa osastoilla mm. lääkeinventaarion  automatisoinnilla ja automaattisilla tilauksilla sairaala-apteekista.

Mobiilit lääkekärryt ja työasemat

HumansScale mobiilit lääkekärryt ja MediLink  työasemat  takaavat  lääkkeen turvallisen kuljetuksen potilaan luokse ja ovat suunniteltu tehostamaan hoitohenkilökunnan työaikaa.

Leikkaussalien AV-laitteisto | Videon ja Audion hallintajärjestelmä

SONY tarjoaa toimittajaneutraalin leikkaussali-integraation, jolla on mahdollista kuvata, striimata kaksisuuntaisesti, tallentaa sekä editoida leikkaussalin operaatioita ja työstää niitä sairaalan omien käytäntöjen mukaisesti.

Tietokoneet | Näytöt

ACL tarjoaa Medical käyttöön suunnatut kiinteät sekä mobiilit PC:t, näytöt sekä oheistarvikkeet, jotka ovat suunniteltu käyttäjälähtöisesti tukemaan terveydenhuollon vaatimuksia.

Räätälöidyt erikoisratkaisut

Toimitamme räätälöityjä automaatio ratkaisuja sairaala ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Katkeamaton lääkehoitoketju

Osana katkeamatonta lääkehuoltoprosessia tarjoamamme lääkehuollon automaatioratkaisut muodostavat yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden.